மெளலானா,மெளலவி ,
S.S.ஹைதர் அலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி ,
அவர்களின் பயான் தொகுப்புகள் 


 1. இறைவன் மனிதன் உறவு (ஆன்மிகம்) 

 1. உறவினர்களுடன் எப்படி உறவு கொள்ள வேண்டும் 

 1. அண்டை வீட்டார்களுடன் எப்படி உறவு கொள்ள வேண்டும்  

 1. கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும்

 1. வாடிக்கையாளருடன் (வியாபாரி) எப்படி அணுக வேண்டும் 

 1. நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் 

 1. தலைவர் தொண்டன் உறவு 

 1. பிற படைப்புகளுடனான உறவு 

 1. நபிதோழர்கள் நபி மீது கொண்ட அன்பு 

 1. சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஜும்மா பயான்  

 1. நபிகள் நாயகத்தின் குழந்தை பருவம் 

 1. நபிகள் நாயகத்தின் வாலிப பருவம் 

 1. இஸ்லாமிய ஷரியத்தில் பெண்களுக்கான உரிமையும் கடமையும் 

 1. தௌஹீதின் சொந்தகாரர்கள் யார்

 1. முஸ்லிம்களின் இன்றைய நிலை

 1. ஓன்று பட்டாள் உண்டு வாழ்வு

 1. தசவ்வுப் என்றால் என்னHot Talks

 1. இத்தனை வருடங்களாக TNTJ வினரால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட சாதனைகளும் அதனால் மக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களும் வேதனைகளும்

 1. நபிகள் நாயகத்தை கனவில் யாரால் பார்க்க முடியும் TNTJ விற்கு பகிரங்க பதிலடி

 1. முஸ்லிம் என்பவர்கள் யார் TNTJ விற்கு பகிரங்க கேள்வி

 1. யாரைப்பார்த்து முஷ்ரிக் என கூறுகிறீர்கள்

 1. முஹ்மீன்களையும், ஆலிம்களையும் திட்டுவதற்க்கு மார்க்கத்தில் என்ன ஆதாரம் TNTJ விற்கு பகிரங்க சவால்

பட்டிமன்றம் 
தலைப்பு : இன்றைய குடும்பத்தில் மிகவும் தேவை எது 

1.நல்ல தலை முறையை பலப்படுத்துவதே - உமர் ரிள்வான் ஜமாலி
2.உறவுகளை வலுப்படுத்துவதே - அப்துல் கய்யூம் பாகவி
3.பொருளாதரத்தை வலப்படுதுவதே - மில்லத் இஸ்மாயில் ரியாஜி 

 1. இன்றைய குடும்பத்தில் மிகவும் தேவை எது 1-2

 1. இன்றைய குடும்பத்தில் மிகவும் தேவை எது 2-2