1.மௌலவி M.ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி M.A

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

2.மௌலவி P.A.காஜா முஹைதீன் பாகவி 

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

3.மௌலவி S.S.ஹைதர் அலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

4.மெளலானா,மெளலவி, H.A.அஹ்மது அப்துல் காதீர் மஹ்லரி 

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

5.மௌலானா அல்ஹாஜ் சன்மார்க்க போர்வாள்  S.சைபுத்தீன் ரஷாதி 

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்