மெளலானா,மெளலவி, H.A.அஹ்மது அப்துல் காதீர் மஹ்லரி , 
காயல்பட்டினம்

அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் 

1.இல்முல் ரசூல் (ஸல்) அவர்கள் 

2.ரமலானின் அமல்கள்

3.இறைவனின் திருநாமங்கள்

4.இறை அருள் என்றால் என்ன

5.ரமலானின் மகத்துவங்கள்

6.நோன்பின் அவசியம்

7.குர் ஆன் ஆயத்தின் விளக்கம்

8.குர் ஆனில் கூறப்படும் வரலாறு

9.அன்னை கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் வரலாறு

10.பாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் சிறப்பு

11.பாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வாழ்க்கை முறை

12.நபிக்கு கொடுத்த அன்பளிப்பு

13.பிஸ்மில்லாஹ் வின் சிறப்பு

14.இப்ராஹீம் நபியின் வாழ்க்கை வரலாறு

15.சதகா தர்மம் என்றால் என்ன

16.பத்ரு போர் எதற்கு

17.பத்ர் களத்தில் சஹாபாக்களின் சிறப்பு

18.சஹாபாக்களின் தியாகம்

19.அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு

20.பத்ரு களத்தில் சஹாபாக்களின் சிறப்பு

21.நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கை முறை

22.நபிகள் நாயகத்தின் பொறுமையும் மன்னிக்கும் தன்மையும்

23.நபிகள் நாயகத்தின் மேன்மையும் கனிவும்

24.குர் ஆனின் சிறப்புகள்

25.லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்புகள்

26.சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கை விளக்க மாநாடு

27.நபிகள் நாயகத்தின் அற்புதங்கள்